Certyfikaty

Każdy z naszych produktów oznaczony jest znakiem CE – który jest wskaźnikiem zgodności produktów z prawodawstwem UE.

Produkt przeszedł pozytywnie test wykonany przez notyfikowaną jednostkę ds. kontroli zgodności, który zapewnia między innymi zgodność z wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.